123 AutomatiseringService Level Agreement

Het optimaal functioneren van uw bedrijfsnetwerk is van essentieel belang.

Ook dient de continuïteit van uw bedrijfsnetwerk gewaarborgd te worden; denk daarbij aan bijvoorbeeld virusbescherming, back-up en beveiliging. Voor de meeste ondernemingen in het MKB is een eigen systeem/netwerkbeheerder niet rendabel.

ICT Systeembeheer en netwerkbeheer door 123AUTOMATISERING : als uw IT gewoon moet werken

123AUTOMATISERING kan het systeembeheer voor u uit handen nemen zodat u zich volledig kunt focussen op uw bedrijfsvoering.

Een netwerk wordt dagelijks gebruikt en moet ook beheerd worden. Gebruikers moeten met vragen ergens naartoe kunnen bellen voor support en willen snel geholpen worden.Inmiddels vertrouwen veel ondernemingen het systeembeheer toe aan 123AUTOMATISERING.

Omdat we het graag simpel houden voor u en voor onszelf hebben we geen keuze uit verschillende Service Level Agreements (SLA) maar hebben we 1 standaard SLA gemaakt die voor de meeste ondernemingen. En de kosten , die houden we ook simpel : Een vast bedrag per werkplek per maand. Zo weet u precies wat uw ICT kosten zijn.

Hierin is inbegrepen:

  • Remote support (remote uren inbegrepen)
  • 24/7 monitoring
  • Patches en updates (patchmanagement)
  • Antivirus, updates en monitoring
  • Printers, switches e.d. zijn inbegrepen

We voorzien alle werkplekken van een “agent” (stukje software) waarmee we uw werkplekken overnemen wanneer er zich een probleem voordoet.

Optioneel bieden we hiernaast nog Periodiek Onsite systeembeheer.

Minimaal twee dag delen per jaar komt een specialist bij u, op afgesproken tijdstippen en werkend volgens een vastgestelde controlelijst.
Hij zorgt er o.a. voor dat (gebruikers)problemen worden opgelost, controle van alle updates en upgrades, dat bestanden worden opgeschoond back-up controle en steeksgewijs controle op de restore van uw back-up. Daarnaast gebruiken we de tijd om uw ICT te inventariseren

  • Een complete inventarisatie van uw ICT omgeving door onze engineers met focus op veiligheid en continuïteit. U ontvangt een document met aanbevelingen en adviezen.

Voor meer (prijs)informatie over deze Onsite systeembeheer kunt u contact opnemen met uw contactpersoon via 030-3035338 of per e-mail info@123automatisering.nl