123 AutomatiseringOffice 365 back-up (Mail en File)

Veel organisaties maken inmiddels gebruik van Microsoft Office 365 en slaan de bestanden op in de SharePoint omgeving in de Cloud. Vanzelfsprekend gaan diezelfde organisaties er vaak geheel onterecht vanuit dat Microsoft ook verantwoordelijk is voor de veiligheid (back-up) van data binnen de Office 365 omgeving (Email, SharePoint en OneDrive). In werkelijkheid ligt die verantwoordelijkheid bij de organisatie.

Microsoft zorgt voor een hoge beschikbaarheid, waarbij de hele Office 365 omgeving met alles erop en eraan continu wordt gekopieerd naar andere datacenters. Dit zorgt ervoor dat er meteen wordt overgeschakeld naar de zogenaamde uitwijk als er echt iets mis gaat met de primaire datacenter. Als gebruiker merk je hier niets van. Maar let op, zo’n uitwijk is niet hetzelfde als een back-up. Het beschermt uw data niet, maar voorziet alleen in een hogere beschikbaarheid van de dienst die wordt aangeboden.

Microsoft biedt voor clouddiensten als Office 365 weliswaar een optimale uptime van 99,99% en goede gegevensbeveiliging, maar de mogelijkheden voor back-up en herstelmogelijkheden zijn relatief beperkt

Nadeel van de standaard Microsoft back-up:

 • Retentiebeleid
  De standaard back-up oplossing biedt voor veel organisaties niet de juiste dekking. Microsoft heeft zelf een back-up proces ingeregeld om, in geval van een grote calamiteit, de gehele omgeving als Disaster Recovery terug te zetten. Microsoft geeft aan elke twaalf uur een back-up te maken en een retentieperiode aan te houden van veertien dagen. Een restoreverzoek van je hele omgeving kan dagen duren en is niet gratis.
 • Verwijderen van bestanden
  Data wordt automatisch opgeslagen in de recycle bin als het wordt weggegooid. Office 365 kent zowel voor Exchange als voor OneDrive/SharePoint Online twee recycle bins; de ‘deleted items folder’ en de ‘recoverable items’ (of First en Second-Stage recylcle bin bij SharePoint). In de eerste recycle bin kan data onbeperkt worden opgeslagen, in de tweede wordt de data na 30 dagen definitief verwijderd (bij SharePoint na 93 dagen).
 • Herstelmogelijkheden
  Bij de standaard back-up oplossing van Microsoft is het niet mogelijk om een individuele mailbox of email terug te zetten. Alleen de hele omgeving kan terug worden gezet. De controle op het restoren ligt overigens niet bij u als klant maar moet bij Microsoft worden aangevraagd.
 • Interne beveiligingsrisico’s
  Organisaties hebben naast externe beveiligingsrisico’s ook te maken met interne beveiligingsrisico’s, zoals medewerkers die met opzet of per ongeluk risico’s veroorzaken. Zulke menselijke fouten en kwade bedoelingen zullen altijd een bedreiging vormen als er geen adequate beveiligingsmaatregelen zijn genomen, zoals het maken van back-ups.
 • Externe beveiligingsrisico’s
  Malware en virussen, zoals ransomware, hebben het afgelopen jaar over de hele wereld ernstige schade aan organisaties toegebracht. De standaard back-up en herstel mogelijkheden voor o.a. email en SharePoint is onvoldoende om ernstige aanvallen op te vangen.

Onze Oplossing:

Met de 123Cloudbackup heeft u een back-up oplossing met een langere retentietijd (bewaartermijn), meer recovery mogelijkheden bij calamiteiten, singel mailbox restores.  Zo bieden wij uw organisatie de zekerheid dat uw kostbare data behouden blijft.

De Voordelen:

 • Email: 7 jaar retentietijd
 • Email back-up frequentie elke 4 uur
 • SharePoint + OneDrive: 1 jaar retentietijd
 • SharePoint + OneDrive frequentie elke 6 uur
 • Nieuwe Sites worden automatisch in de back-up opgenomen
 • Meerdere herstelmogelijkheden
  • Restore van 1 mailbox
  • Restore van 1 email
  • Restore van 1 SharePoint Site
  • Restore van 1 Sharepoint document
 • Restore door 123Automatisering
 • Back-up overzicht in 1 dashboard
 • 1TB opslag per gebruiker
 • Vast bedrag per maand per gebruiker

Vragen hierover?
Stuur een e-mail naar info@123automatisering.nl of vul het contact formulier in op onze website.
Bellen mag natuurlijk ook op 030 – 3035338.